Maksusäännöt Kouvola Indians ry

Kouvola Indians ry on perinteikäs urheiluseura, jossa tuetaan sekä huippu- että harrasteurheilua. Toimintaa järjestetään seuran jäsenille ja toimintaa rahoitetaan jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla sekä talkootyöllä ja mainos- ja yhteistyösopimuksilla. On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan. Nämä säännöt liitteineen korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

Maksut

 • Kouvola Indians ry laskuttaa pelaajilta kausimaksun (toimintamaksu) sekä jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.11. - 31.10. ja kausimaksu kattaa toimintakauden 1.11.-31.10.
 • Harrastajilla on mahdollista vuokrata varusteet seuralta, jolloin seura laskuttaa vuokraajaa. Vuokra-aika on aina voimassa toimintakauden loppuun asti (31.10.) eikä sitä voi keskeyttää kesken kauden huolimatta siitä jatkuuko harrastus vai ei.
 • Kausimaksu suoritetaan kuukausittaisina osasuorituksina tai kokonaisena maksuna.
 • Kausimaksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain. Erien määrä vaihtelee myös kausittain.
 • Kyseessä ei ole kuukausimaksu vaan kuukausille jaoteltu kausimaksu.
 • Joukkueissa pelaaja sitoutuu lähtökohtaisesti aina koko kauteen ellei toisin ole sovittu.
 • Kausimaksun osasuoritukset tulee maksaa eräpäivään mennessä.
 • Käytä aina viitenumeroa maksuissasi – maksut kohdistuvat automaattisesti reskontraamme ja myös pankin perimät kulut ovat pienemmät.
 • Valmennusryhmissä sisaralennus harjoitusmaksusta on 20 %/sisarus. Alennus lasketaan aina halvimmasta harjoitusmaksusta ja se koskee ainoastaan lapsia ja nuoria, ei aikuisia. Sisaralennus hyvitetään viimeisistä kausimaksujen eristä.
 • Maksumuistutuksesta peritään 5 e muistutusmaksu eräpäivästä lukien sekä viivästyskorkoa.
 • Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluttua erääntymisestä.
 • Maksujen laiminlyöminen estää urheilijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Mikäli urheilijalla on kolme (3) erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet harjoitus- ja pelikieltoon. Tästä ilmoitetaan myös ryhmän yhteyshenkilölle sekä valmentajalle. Kielto on voimassa siihen asti, kun kaikki erääntyneet maksut on hoidettu tai laskuttajan/hallituksen kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Kiellon aikana urheilija ei saa osallistua mihinkään harjoituksiin eikä kilpailuihin tai maajoukkue harjoitteluun
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi laskutus@kouvolaindians.com. Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
 • Kuukausittainen maksuerä pysyy samana ryhmän harjoitusmääristä riippumatta, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena. Hallitus voi tarkistaa kuitenkin maksuja tarpeen mukaan kauden aikana.
 • Kausimaksut pohjautuvat valmentajien tekemiin suunnitelmiin ja toisaalta saatuihin harjoitusvuoroihin ja pelimatkojen pituuksiin. Kustannuksissa huomioidaan myös oheisharjoittelusta ja henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset. Näihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana, joten maksujen tarkistukset ovat hallituksen toimesta paikallaan; jokaisen kuukauden toteutuneita tai toteutumattomia tunteja ei kuitenkaan lasketa, vaan maksut tasataan useamman kuukauden ajalta.
 • Marras-maaliskuun maksuerät tarkistetaan hallituksen toimesta, koska harjoitushallivuorot ovat huomattavasti kalliimpia kuin kesävuorot. Maksut pyritään pitämään samana, mutta tarvittaessa talvikuukausien maksuja korotetaan.
 • Kausimaksun lisäksi voidaan laskuttaa mm. leiri- ja kilpailukuluja.
 • Joukkueet voivat kerätä urheilijoiltaan myös ennakkomaksuja kuukausittain mm. ulkomaan kilpailumatkojen ja peliasujen maksuja varten. Ennakkomaksujen suuruus lasketaan kausikohtaisesti. Ennakkomaksujen laiminlyönnistä voidaan myös asettaa harjoittelu- tai kilpailukieltoon.

Lopettaminen kesken kauden

 • Urheilijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden, ei jo maksettuja maksuja palauteta. Urheilijan tulee maksaa koko kauden maksut lopettamisesta huolimatta. Maksuvapautusta voi anoa hallitukselta.
 • Huoltaja tai täysi-ikäinen urheilija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti hallitukselta. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Anomus tulee lähettää osoitteeseen hallitus@kouvolaindians.com, heti kun päätös lopettamisesta on tehty.
 • Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta. Sarjoihin osallistuvilta joukkueilta vapautusta ei myönnetä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavilta neljältä (4) kuukaudelta.

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Hyvityksen saamiseksi urheilijan tulee toimittaa lääkärintodistus seuran toimistolle tai laskutuksen sähköpostiin viipymättä. Maksuista myönnetään hyvityksiä vain ajallaan oikeaan paikkaan (Postilaatikko Hallituskatu 5 B tai office@kouvolaindians.com) toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Maininta valmentajalle tai joukkueenjohtajalle ei riitä.
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Kuntoutusajalta, jolloin urheilija saa osallistua alle 50 % harjoituksista, laskutetaan kausimaksun kuukausierästä 25 % vähemmän.

1.3.2018
Kouvola Indians ry
Hallitus